Bureau

PEÑA is een dynamisch architectenbureau dat met Rotterdams elan opereert op het grensvlak van architectuur en stedenbouw. Het bureau is in 2006 opgericht door Gabriel R. Peña. Het ontwerpt gebouwen in het stedelijk weefsel en het omringende landschap en zorgt voor de programmatische invulling. Het bureau is gespecialiseerd in vernuftige herbestemming en transformatie van bestaande gebouwen. Het staat voor inventieve architectuur en stedenbouw met een oplettend oog voor kwaliteit, helderheid, budget en communicatie. PEÑA legt daarbij grote technische kennis en zorg voor details aan de dag.

Het bureau heeft een can-do mentaliteit en gelooft in de kracht van vernieuwing. Het toont veel spirit en energie om de resultaten nog beter en spannender te maken. Het bureau overschrijdt de grenzen van de traditionele architectuur door een multidisciplinaire aanpak binnen de huidige trends. Inspiratiebron is de kosmopolitische sfeer van de stad.

Het bureau is niet alleen bezig met het gebouw, maar ook met de interactie tussen alle betrokkenen. Het betrekt zowel opdrachtgevers als doelgroepen bij het ontwerpproces door voortdurend hun wensen af te tasten en hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Dit levert meer samenwerking, vertrouwen en nieuwe inzichten op en komt het resultaat ten goede.

PEÑA gelooft in teamwork, in samenwerking die tot innovatieve architectuur leidt. PEÑA heeft een uitgebreid netwerk in de bouwwereld, het creatieve veld en de culturele voorhoede van de stad. Het bureau is vertrouwd met werken in teams, zowel op een grote schaal als bij kleine projecten. Het legt verbindingen tussen kennis, ervaringen en meningen, met flexibiliteit en een resultaatgericht vizier als sleutelbegrippen.

Het bureau heeft ruime praktijkervaring. Het is in staat om een project van start tot oplevering van het bouwproces te dragen. Het bureau is een schakel tussen het vakgebied van de architectuur, opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerders. De afgelopen jaren heeft PEÑA een breed scala aan projecten voltooid. Deze projecten variëren in schaal en typering. Van woningbouw tot musea en van duurzame herbestemming tot marketing concepten.
Verscheidene projecten zijn gepubliceerd in binnen- en buitenlandse vakbladen. Een aantal ontwerpen is bij open prijsvragen geselecteerd als winnaar.
Het project Hofbogen-Mini Mall te Rotterdam is opgenomen in het Architectuur in Nederland Jaarboek 2011-2012. Ook is dit project geselecteerd voor de Rotterdam Architectuurprijs en de Job Dura-prijs.

pena-bureau Gabriel Raúl Peña
PDF    Projecten overzicht